Historie

In de winter van 1920/21 werd door enkele inwoners van Terwolde het plan opgevat om een ijsclub op te richten. In februari 1921 werd dit plan een feit en de eerste bestuursleden waren: de heren L.Stegeman(voorz.), M.ter Velde(secr.), A.Doeve(penn.), J.Wassink, H.Pas, J.Roebberts, J.W.Roeterdink, W.Doeve en W.v.d.Haar.

Direct het eerste jaar werd er een ijsfeest gehouden, resultaat : een batig saldo !!
1924 – er waren al 245 personen lid van de ijsclub maar door de zachte winters tot
1932 liep dit aantal terug tot 199. Er werd geschaatst op de Lange Hank. Er werden wel pogingen gedaan om een vaste baan te realiseren maar dit ketste om verschillende redenen af.

Seizoen 1945/`46 – kende een hoogtepunt voor de vereniging, 2 avonden feest i.v.m.
het 25 jarig bestaan. Het bestuur bestond toen uit de volgende
personen: de heren H.Pas, J.W.Roeterdink, H.J.Wassink, B.Waaksma,
F.Pannekoek, J.W.Vredenberg, G.W.Lubberts, J.Gijsberts,
L.Stegeman en A.Egberts.

Seizoen 1948/’49 – de ijsclub zat zonder ijsbaan. De hanken ter hoogte van Café
De Noteboom werden dichtgespoten en er werd uitgeweken naar de
Meintjes (diepe kleigaten).

1953 – er was overleg met ijsclub Nijbroek over een gezamenlijke baan op de baggergaten
aan de Zeedijk. Dit ging om principiële redenen niet door.

1961/’62 – er kwam verlichting op de Meintjes.

1963 – er werden weer plannen gemaakt voor een vaste baan aan de Kadijk maar de eige-
naar wilde de grond niet verpachten en kopen was geen optie (veel te duur).

1964 – eindelijk was het dan zover. Er kon 1,60 ha. wei gehuurd worden aan de
Kadijk van de fam. Beumer. Het egaliseren en het aanleggen van dijken brachten
hoge kosten met zich mee, met renteloze voorschotten werd het geld bijeen
gebracht. Het werk kon beginnen en er werd een pomp gekocht om het water,
onder de Kadijk door, op de baan te pompen.

1965 – zo´n natte herfst dat er zonder te pompen voldoende water op de baan stond.

1966 – er kwam een pompinstallatie maar door de zeer negatieve houding van het
Polderdistrict mocht/kon er geen water gepompt worden met als resultaat
een ijsbaan zonder water en dus ook zonder ijs. Ook kwam er een
verlichtingsinstallatie en een stenen kassa”hok”/bergruimte.

1967 – een eigen clubgebouw (zomerhuisje) werd geplaatst achter op de baan, wat
betekende dat er kleedgelegenheid, een toilet, een bestuurskamer en een
verkoopruimte was.
1969 – een pulsinstallatie werd aangeschaft voor het zelf oppompen van het water. Ook
werd er een zelfrijdende baanveger/sneeuwschuiver gebouwd wat het veegwerk
een stuk gemakkelijker maakte.

1971 – viering 50 jarig bestaan. Het bestuur bestond toen uit:
de heren C.W.Lubberts(voorz.), B.Roeterdink(secr.), M.Jacobs(penn.)
A.Huiskamp, A.Pas, H.Vorderman, A.Berends, J.Wassink, J.A.Grandia, H.Kers
en J.Bruin.

1990 – een najaarsstorm verwoeste het clubgebouw, het seizoen ’90/’91 zetelde het
bestuur tijdens de ijsperiode noodgedwongen in een caravan.

1991 – in september werd er een nieuw clubgebouw geplaatst, bestaande uit 5 units met
een bestuurskamer/kassa, een keuken, een kantine met een toilet. Dit club-
gebouw werd nu voor aan de weg geplaatst.

2003/’04 – er werd een nieuwe baanveger/sneeuwschuiver gebouwd, welke helaas nog niet
is uitgeprobeerd.

Natuurlijk werd er in de tussen liggende jaren wel onderhoud gepleegd aan
het gebouw en de baan.

2006/’07 – Dit seizoen was er wederom geen periode met ijs !

2007/’08 – Ook dit seizoen zat er geen schaatsperiode in, helaas !

2008-’09 – Een SUPER ijsperiode gehad. Op een dag zelfs 1500 bezoekers!!!!!

2009-’10 – Ook dit seizoen hebben we weer enkele dagen gebruik kunnen maken van de
ijsbaan. Het ijs was niet van super-kwaliteit maar toch hebben we genoten.
Ook dit seizoen is er een nieuwe baanveger aangeschaft.

2010-2011 – Dit seizoen is de baan 12 dagen open geweest.
Al vroeg op 3 en 4 december, en later van 19 t/m 28 december.

2011-2012 – Niemand geloofde er nog in, maar op 3-2- 2012 was het zover.
De baan is 10 dagen open geweest, we hebben dankbaar gebruik gemaakt van
de nieuwe sneeuwfrees. De oude pomp is vervangen door een zuinige bronpomp.
Op 12-2 was er een leuk optreden van de GRAPENDAELERS.

2012-2013 – Vanaf 22-1-2013 tot en met 26-1 is de baan open geweest, niet zo lang maar
velen hebben de baan bezocht.Hoogtepunt was een discoavond met dj Speedy.

2013-2014 – Het clubhuis wordt van buiten en van binnen opgeknapt. Een ongekend zachte winter zonder schaatspret.

2014-2015 – Helaas een schaatsperiode zat er niet in.

2015-2016 – Geen strenge winter, toch nog kunnen schaatsen op 21-1 (s avonds) en op 22-1- 2016 de gehele dag.

2016-2017 – Als 1 van de weinige ijsbanen in de regio 5 dagen open geweest.(22-1, 23-1 en 26, 27 en 28-1)!!!

2017-2018 – Bijzondere ijsperiode laat in het seizoen met extreem veel wind. Open vanaf 28-2 t/m 4-3 2018. 5 dagen.

2018-2019 – Zachte winter, echter op 25-1-2019 nog 1 dag open geweest uitsluitend voor leden.

2019-2020 – Extreem zachte winter zonder natuurijs.

2020-2021 – Schaatsen van 11-2 t/m 14-2 in ons jubileumjaar! 100 jaar ijsclub-Terwolde.

2021-2022 – Helaas een zachte winter zonder natuurijs.

2022-2023 – Prachtig schaatsweekend van 16-12 t/m 18-12 met een fantastische ijsvloer.

2023-2024 – Zachte en natte winter, 11 januari 1 fantastische schaatsdag van 9 tot 21.00.

EN NU MAAR WEER HOPEN OP EEN NIEUW SEIZOEN MET VEEL IJS EN SCHAATSPLEZIER !