BESTUUR

P. Weijenberg       voorzitter   

A. Uenk                  penningmeester

H. Eijerkamp        secretaris

E. Panhuis

G. Hendriks

R. Linthorst

M. van der Horst

Sinds 25 mei 2018 is de privacywet AVG ingegaan, hieronder kunt u lezen hoe wij hiermee omgaan.

Ijsclub Terwolde hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en behandelt uw gegevens zorgvuldig.

Wij verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens.

1. Uw persoonlijke gegevens beschermen wij alsof het die van onszelf zijn.

2. Uw persoonlijke gegevens gebruiken wij alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.

3. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

4. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens van leden worden door Ijsclub Terwolde verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Administratief doeleinde.

* Communicatie over het lidmaatschap of donateurschap.

* Het ophalen van contributie.

Grondslag van deze  persoonsgegevens is:

* Het afgesloten lidmaatschap of donateurschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Ijsclub Terwolde de volgende gegevens van u vragen:

* Naam en voornaam.

* Geboortedatum.

* Adres.

* E mail adres.

Beveiliging:

De gegevens zijn bij 1 persoon geregistreerd en worden alleen bij noodzaak aan een ander bestuurslid verstrekt.

Al onze bestuursleden, die namens ons van uw gegevens gebruik moeten maken hebben een geheimhoudingsplicht.

Vragen:

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier op de website www.ijsclub-terwolde.nl.